APA NOVA Ploieşti
Căutare

Ce trebuie sa stiu despre...

 

  Canalizare

 • Ce este serviciul de canalizare?
  Serviciul de colectare reprezinta totalitatea activitatilor necesare pentru:
  - colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statia de epurare;
  - epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar;
  - colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si asigurarea functionalitatii acestora;
  - evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus;
  - evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor;

   

 • Ce se intelege prin ape uzate?

  In reteaua publica de canalizare sunt deversate/ ajung urmatoarele categorii de ape:

  • ape uzate menajere, reprezentand apele de canalizare rezultate din folosirea apei in gospodarii, institutii publice si servicii, care rezulta mai ales din metabolismul uman si din activitati menajere si igienico;
  • ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activitati economico-industriale sau corespunzand unei alte utilizari a apei decat cea menajera;
  • ape uzate orasenesti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum si apele care provin din stropirea si spalarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gradinilor si a curtilor imobilelor;
  • ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice;

  Deversarea in reteaua publica de canalizare se poate face numai prin intermediul unui racord de canalizare.

 • Ce este racordul de canalizare?

  Racordul de canalizare este partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre instalatiile interioare de canalizare ale utilizatorului si reteaua publica de canalizare, inclusiv caminul de racord.

  Delimitarea dintre reteaua publica de canalizare si instalatiile interioare ale utilizatorului este caminul de racord.

 • Care este reteaua publica de canalizare?

  Retea publica de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, este alcatuita din canale colectoare, camine, guri de scurgere si constructii-anexe care asigura preluarea, evacuarea si transportul apelor de canalizare de la doi sau de la mai multi utilizatori independenti. Exploatarea, intretinerea si repararea lor este sarcina Apa Nova Ploiesti.

 • Care sunt instalatiile interioare de canalizare?

  Instalatii interioare de canalizare reprezinta totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, care asigura preluarea si transportul apei uzate de la instalatiile de utilizare a apei pana la caminul de racord din reteaua publica;

  Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reteaua publica de canalizare se face prin caminul de racord care este prima componenta a retelelor publice in sensul de curgere a apei uzate.

  Instalatiile/retelele interioare de canalizare apartin proprietarilor imobilelor, care au obligatia sa asigure functionarea acestora si a instalatiilor anexe, executand toate lucrarile de intretinere, reparare si exploatare necesare.

  Apa Nova Ploiesti nu are nici o obligatie privind buna functionare a instalatiilor/ retelelor interioare de canalizare.

 • Ce pot face din punct de vedere legal?

  Racordarea la reteaua publica de canalizare se face numai cu avizul Apa Nova Ploiesti.

  Lucrarile de intretinere, exploatare, verificare si reparare a elementelor ce compun sistemul public de canalizare sunt executate de catre Apa Nova Ploiesti. De asemenea decolmatarea colectoarelor si a retelelor de canalizare si curatarea permanenta a acestora este asigurata de catre Apa Nova Ploiesti.

  Este interzisa deversarea in reteaua publica de canalizare si in gurile de scurgere stradale materii care provoaca depuneri si/sau stanjenesc curgerea normala a apelor uzate, precum:

  • gunoi menajer;
  • uleiuri uzate;
  • grasimi;
  • zapada;
  • orice corpuri solide sau susceptibile de a afecta buna functionare a retelei publice de canalizare si a statiei de epurare.

  Este interzisa acceptarea racordarii altor proprietati vecine la reteaua de canalizare interna fara avizul Apa Nova Ploiesti.

  Este interzisa, de asemenea, parcarea autoturismelor deasupra camine de canalizare sau a gurilor de scurgere a apelor pluviale.

 • Ce pot face in cazul in care se produce o defectiune?

  In cazul infundarii instalatiilor/ retelelor interioare de canalizare verificati nivelul apei in caminul de racord. Daca acesta este substantial crescut, apelati Apa Nova Ploiesti la numarul de telefon 0800 800 923 - apel gratuit din reteaua Telekom Romania si 0244 407 630 - apel taxabil din alte retele de telefonie fixa sau mobila

  Societatea noastra intervine numai daca defectiunea s-a produs pe reteaua publica de canalizare, interventia nepresupunand costuri din partea utilizatorului/ clientului. In cazul in care se constata ca blocarea racordului de canalizare se datoreaza neglijentei sau imprudentei utilizatorului, Apa Nova Ploiesti va factura acestuia costurile interventiilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home|Prezentare|Consumatori|Servicii on-line|Contact|Noutati

Bransamente|Contorizare|Canalizare|Centrul de Relatii Clienti|Factura|Tarife|Calitatea apei|Prestari servicii|Audiente

Grupul Veolia|Apa Nova Bucuresti|Primaria Municipiului Ploiesti|Veolia Romania

GDPR|Cerere exercitare drepturi GDPR|Politica de utilizare a cookie-urilor

©2008-2011 APA NOVA PLOIEȘTI