APA NOVA Ploieşti
Căutare

Solicitari

Doriti sa ne solicitati un serviciu?

Nu trebuie decat sa completati fisa corespunzatoare solicitarii impreuna cu anexele si sa trimiteti documentele prin posta, la adresa noastra:

SC. Apa Nova Ploiesti SRL
Str. Bobalna 10
100330, Ploiesti

 

Doriti sa aflati mai multe detalii ?

Telefonati la 0800 800 923 (apel gratuit) apelabil din reteaua Telekom Romania, iar din alte retele de telefonie fixa sau mobila la numarul 0244 407630 (apel taxabil), si veti fi informat cu promptitudine.

Apa Nova Ploiesti nu percepe taxe pentru incheierea contractelor.

 

Formulare de cerere:

 

Doriti sa ne solicitati un serviciu?

Va prezentam in aceasta pagina toate documentele de care aveti nevoie conform legii, pentru ca solicitarea dumneavoastra sa fie argumentata.

 

Actele se transmit prin posta la adresa Apa Nova Ploiesti SRL, str. Bobalna nr. 10, 100330, Ploiesti sau se depun la Biroul de Relatii Clienti, str. Bobalna nr. 10, de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00 - 16:00.

La perfectarea contractelor Apa Nova Ploiesti SRL nu percepe nicio taxa.

 

1. Incheiere contract

 

Actele necesare (in copie) pentru incheierea Contractului de utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

 

Persoane fizice

 • actul de proprietate (contract de vanzare - cumparare, certificat de mostenitor, sentinta civila, contract de inchiriere etc.) si extrasul de carte funciara
 • planul de situatie al imobilului pe suport topografic in coordonate STEREO 70
 • actul de identitate

 

Asociatii de proprietari

 • certificatul de inregistrare fiscala
 • hotararea judecatoreasca de constituire a asociatiei de proprietari
 • numarul mediu de persoane care au locuit in imobil in ultimile 12 luni
 • acordul de la vechea asociatie de proprietari din care se desprinde noua asociatie, daca este cazul
 • suprafetele aferente amprentei fiecarei scari de bloc aferente blocurilor care alcatuiesc asociatia

 

Agenti economici

 • actul de proprietate (contract de vanzare - cumparare, contract de inchiriere, sentinta civila etc.) si extrasul de carte funciara
 • planul de situatie al imobilului pe suport topografic in coordonate STEREO 70
 • certificatul de inregistrare emis de Registrul Comertului
 • certificatul de inregistrare fiscala
 • certificatul de inregistrare in scopuri de TVA

 

2. Bransarea/racordarea la retelele publice de alimentare cu apa si de canalizare

 

Actele necesare (in copie) pentru obtinerea avizului si proiectului de bransare/racordare la retelele publice de alimentare cu apa si de canalizare

 

Persoane fizice

 • certificatul de urbanism
 • actul de proprietate (contract de vanzare - cumparare, certificat de mostenitor, sentinta civila, contract de inchiriere etc.) si extrasul de carte funciara
 • planul de situatie al imobilului pe suport topografic in coordonate STEREO 70
 • actul de identitate

 

Agenti economici

 • certificatul de urbanism
 • actul de proprietate (contract de vanzare - cumparare, contract de inchiriere, sentinta civila etc.) si extrasul de carte funciara
 • plan de situatie al imobilului pe suport topografic in coordonate STEREO 70
 • certificatul de inregistrare emis de Registrul Comertului
 • certificatul de inregistrare fiscala
 • certificatul de inregistrare in scopuri de TVA

 

3. Separatia tehnica de alimentare cu apa

 

Actele necesare (in copie) pentru obtinerea avizului si proiectului de separatie tehnica la reteaua publica de alimentare cu apa

 

Persoane fizice

 • actul de proprietate (contract de vanzare - cumparare, certificat de mostenitor, sentinta civila, contract de inchiriere etc.) si extrasul de carte funciara
 • planul de situatie al imobilului pe suport topografic in coordonate STEREO 70
 • acordul notarial al titularului de contract sau al proprietarului terenului pe care se afla caminul de bransament unde se realizeaza separatia tehnica de apa
 • actul de identitate

 

Asociatii de proprietari

 • certificatul de inregistrare fiscala
 • hotararea judecatoreasca de constituire a asociatiei de proprietari
 • numarul mediu de persoane care au locuit in imobil in ultimile 12 luni
 • acordul de la vechea asociatie de proprietari din care se desprinde noua asociatie, daca este cazul

 

Agenti economici

 • actul de proprietate (contract de vanzare - cumparare, contract de inchiriere, sentinta civila etc.) si extrasul de carte funciara
 • plan de situatie al imobilului pe suport topografic in coordonate STEREO 70
 • certificatul de inregistrare emis de Registrul Comertului
 • certificatul de inregistrare fiscala
 • certificatul de inregistrare in scopuri de TVA
 • acordul notarial al titularului de contract sau al proprietarului terenului pe care se afla caminul de bransament unde se realizeaza separatia tehnica de apa
 • memoriu tehnic care sa includa proiect privind preepurarea apelor uzate deversate pentru agenti economici cu activitate de productie

 

4. Avize

 

Actele necesare (in copie) pentru obtinerea unui aviz

 

Persoane fizice

 • certificatul de urbanism
 • actul de proprietate (contract de vanzare - cumparare, contract de inchiriere, sentinta civila etc.) si extrasul de carte funciara
 • planul de situatie al imobilului pe suport topografic in coordonate STEREO 70
 • actul de identitate

 

Agenti economici

 • certificatul de urbanism
 • actul de proprietate (contract de vanzare - cumparare, contract de inchiriere, sentinta civila etc.) si extrasul de carte funciara
 • plan de situatie al imobilului pe suport topografic in coordonate STEREO 70
 • certificatul de inregistrare emis de Registrul Comertului
 • certificatul de inregistrare fiscala
 • certificatul de inregistrare in scopuri de TVA
 • memoriu tehnic care sa includa proiect privind preepurarea apelor zate deversate pentru agenti economici cu activitate de productie

Home|Prezentare|Consumatori|Servicii on-line|Contact|Noutati

Solicitari|Transmitere indecsi|Calculul consumului|Analiza apei|Opriri de apa|Audiente

Grupul Veolia|Apa Nova Bucuresti|Primaria Municipiului Ploiesti|Veolia Romania

GDPR|Cerere exercitare drepturi GDPR|Politica de utilizare a cookie-urilor

©2008-2011 APA NOVA PLOIEȘTI