• water_ok_icon
  • water_ok_icon

Cine suntem

Cine suntem

Certificări și acreditări

Facem lucrurile ca la carte, nu după ureche. Suntem mereu atenți ca serviciile pe care le oferim să fie de calitate și, mai mult de atât, să respecte procedurile, certificările și acreditările stabilite prin lege.

Întreaga noastră activitate este reglementată atent prin documente și proceduri legale.

Vizualizați contractul de concesiune
Vizualizați Act Adițional 1
Vizualizați Act Adițional 2
Vizualizați Act Adițional 3


Licenţiere - autorizare ANRSC
Apa Nova are dreptul să “opereze” servicii de alimentare cu apă și de canalizare și este autorizată să exploateze sistemul public de alimentare cu apă și canalizare din aria administrativă a Municipiului Ploiești în baza unei licențe emise de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.).

Apa Nova deţine licenţa clasa 2 emisă de A.N.R.S.C., prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 4141 / 05.02.2018. Licenţa Apa Nova are valabilitatea maximă permisă prin HG nr. 745/2007, 5 ani.

Apa Nova își desfășoară activitatea cu respectarea cerințelor hotărârii de guvern pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice - HG nr. 745/2007

Vizualizați Licența pentru serviciul public de apă și canalizare

Certificarea sistemului de management integrat
Sistemele de management integrate sunt seturi de procese care folosesc aceleași resurse (profesioniști, materie primă, infrastructură, financiare) pentru a îndeplini obiective care privesc toate părțile interesate.

Apa Nova a implementat un Sistem de Management Triplu Integrat în jurul unor factori precum Calitate, Mediu și Sănătate și Securitate operațională, care se aplică în întreaga societate. Funcționarea sistemului se face în conformitate cu standarde de referință prevăzute în certificate de calitate pe care le puteți consulta mai jos:

Vizualizați Angajamentul si politica ANP
Vizualizați Certificat ISO 9001
Vizualizați Certificat 14001
Vizualizați Certificat ISO 22000
Vizualizați Certificat 45001


Pentru a asigura buna funcționare a sistemului, urmărim continuu și îmbunătățim prin audituri interne și externe, procesele de management. Înregistrările păstrate ale activității Apa Nova sunt analizate de către managementul de la cel mai înalt nivel, asigurând atingerea obiectivelor și a țintelor de mediu. După analiza datelor, managementul companiei alocă toate resursele necesare pentru păstrarea performanțelor sistemului de management certificat.

Acreditarea laboratorului conform SR EN ISO / CEI 17025:2018
Laboratorul de control a calităţii apei potabile din cadrul Apa Nova funcționează cu acreditări din partea Asociaţiei Naţionale de Acreditare din România - RENAR.

De-a lungul timpului, specialiști din laboratoare au avut ocazia să-și compare și confirme performanțele cu alte unități internaționale din cadrul Grupului Veolia, precum și alte unități internaționale de profil la nivel mondial.

Vizualizați Certificat de acreditare RENAR

Laboratorul pentru controlul calității apei potabile este înregistrat în Registrul laboratoarelor Ministerului Sănătății pentru monitorizarea calităţii apei potabile, în conformitate cu prevederile legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare, şi H.G. nr.974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitară a producției si distribuției apei potabile.

Vizualizați Certificat înregistrare laborator control calitate apă potabilă
Vizualizați Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare