• water_ok_icon
  • water_ok_icon

Tarife și facturi

Tarife și facturi

Factura Apa Nova

Factura dumneavoastră, explicată limpede.

Ce reprezintă elementele care se regăsesc pe factura Apa Nova?

Cod client: fiecare client are alocat un număr unic care permite o identificare rapidă în baza de date;
Consum: cantitatea de apă consumată, în metri cubi;
Total de plată: suma de plată corespunzătoare facturii şi a eventualelor penalităţi de întârziere curente;
Data scadentă: termenul de plată a facturii;
Sold precedent/sold servicii: suma corespunzătoare facturilor anterioare neachitate de apă şi canal / servicii;
Sold penalităţi de întârziere: suma datorată corespunzătoare plăţii cu întârziere a facturilor anterioare.

Când se emite factura?

Factura se emite aproximativ la aceeaşi dată, lunar pentru toţi clienţii societăţii, pe baza citirii contoarelor sau estimării consumului în cazurile în care nu a fost posibil accesul la contor.

În cât timp trebuie plătită factura?

Factura trebuie plătită în termenul scadent, adică 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la scadenţă atrage după sine calcularea de penalităţi de întârziere egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare (Cf. Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Nr. 241/2006).

Doriți să aflați mai multe?

Vă invităm să consultați informațiile mai jos.

Întrebări frecvente