• water_ok_icon
  • water_ok_icon

Tarife și facturi

Tarife și facturi

Tarife pentru consumul de apă și canalizare

Aflați care sunt tarifele percepute de Apa Nova, atât pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă, cât şi pentru cel de canalizare.

Apa Nova practică tarife unice pentru toţi clienţii:
Apă potabilă: 3,11 lei/ mc (fără TVA); 3,39 lei/ mc (TVA 9% inclus)
Canalizare: 1,38 lei/ mc (fără TVA); 1,50 lei/ mc (TVA 9% inclus)
Tarifele menţionate mai sus (fără cotă TVA) sunt avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) prin Decizia presedintelui nr. 147/23.09.2021 şi HCL Ploiești nr. 327/13.09.2021, si sunt valabile începând cu data de 01.10.2021.
Conform legislaţiei în vigoare, TVA-ul aplicat tarifului pentru prestarea serviciului de canalizare s-a diminuat de la 19%, la 9% începând cu 01 ianuarie 2019.

De ce se modifică tarifele?

Conform prevederilor Contractului de Concesiune, tarifele sunt supuse la două tipuri de ajustări (creşteri sau descreşteri):
• Ordinare: tarifele sunt actualizate în funcţie de rata inflaţiei şi de cursul de schimb Leu/Euro; aceste ajustări se pot aplica doar atunci când inflaţia creşte/scade cu cel puţin 5%;
• Extraordinare: tarifele sunt actualizate pentru a compensa clienţii/Apa Nova, în urma apariţiei unor evenimente neprevăzute (de exemplu; modificări ale legislaţiei, acordarea de fonduri nerambursabile etc.).

Tarife servicii conexe

Vizualizați aici tarifele

Întrebări frecvente